I dag får du 40% rabat

Købsvilkår

Generelle vilkår
Personer under 18 år skal have værges skriftlige tilladelse for at kunne bestille. Vi forbeholder os ret til at ændre vilkårene uden varsel. Læs mere om vores generelle vilkår.

 

Bestilling
Alle almindelige bestillinger sker via internettet. Ved placering af en ordre på en konto, der er registreret som virksomhed, skal den registrerede virksomhed i alle henseender betragtes som aftalebunden juridisk part.

 

Pris og betaling
Samtlige priser på vores websted er dagsaktuelle priser. Priser kan vises enten som eksklusive moms (25%) eller som inklusive moms (25%), alt afhængig af, om du har valgt indstillingen for virksomhed eller privatperson. Moms og eventuelle fragtomkostninger fremgår på ordreoversigten, inden du inden du bekræfter dit køb. Hvis momsen ændres, forbeholder vi os ret til at ændre priserne tilsvarende. Prisjusteringer kan foretages når som helst uden varsel. CanvasPicasso sælger kun til personer og virksomhede, som kan betale med kreditkort/betalingskort eller via faktura.

 

Sikre betalingsløsninger
Det er 100 % sikkert at handle hos CanvasPicasso. Vores betalingsløsninger leveres og håndteres af (herunder kortoplysninger) Dibs - Nordens førende uafhængige leverandør af betalingsløsninger til handel på internettet. Dibs opfylder kravene til PCI-DSS.

 

Forsinkede betalinger
Ved forsinket betaling ved fakturakøb gælder de vilkår, som defineres i forbindelse med fakturakøb. Hvis betalingen udebliver, tilføjes et rykkergebyr på 50,00 kr samt morarente på 25,50 %i iht. vores vilkår. Vilkårene for fakturakøb kan læses i sin helhed hvis du klikker på linket "Fakturavilkår" i kassen i forbindelse med dit køb.

 

Orginalfiler
Originalfiler skal levereres iht. retningslinjerne fra CanvasPicasso. Hvis de angivne retningslinjer ikke følges, kan CanvasPicasso ikke holdes ansvarlige for slutresultat af det bestilte produkt. CanvasPicasso forbeholder sig ret til at anvende trykte materialer som reference, hvis ikke andet udtrykkeligt ønskes fra kunden.

 

Tolerance
Ved produktfremstilling kan der forekomme afvigelser i farve og format f.eks. pga. skærmbilledkalibrering. I disse tilfælde kan reklamationsretten ikke tillempes.

 

Levering og fragt
Leveringsdagen er den dag, hvor du som kunde får din bestilte vare levereret. Risikoen for produktet overgår til kunden ved modtagelse af produktet. I tilfælde af, at kunden vælger ikke at indløse en bestilt forsendelse, debiteres kunden omkostningerne for tilsvarende fragt (tur/retur), postforskudsafgift samt håndteringsafgift i alt 200DKK. Hvis et produkt/en forsendelse skades under transporten, anbefaler vi dig snarest at anmelde skaden til CanvasPicasso via e-mail.

 

Leveringstid
Leveringstiden beregnes fra den dato, hvor en ordre oprettes. Leveringstiden er altså det tidsrum, som ligger mellem bestilling, og at du som forbruger får din vare. Vær opmærksom på, at i de tilfælde hvor din bestilte vare skal trykkes med egen original, kræves det at du som kunde ved bestillingen overdrager en fuldstændig og godkendt original. Ellers kan leveringstiden blive justeret med den tid, det tager at få godkendelse fra dig som kunde af den original, som skal trykkes.

 

Forsinket betaling
Hvis kunden er mere end 30 dage forsinket med betalingen, efter at CanvasPicasso har anmodet kunden om at betale det forfaldne beløb, kan CanvasPicasso ved skriftlig henvendelse til kunden ophæve aftalen helt eller delvis.

 

Fortrydelsesret og åbent køb
Produkter og indpakning skal være i samme tilstand som ved modtagelsen, dvs uanvendt, ikke stødt eller beskadiget. Du står for returfragten ved benyttelsen af fortrydelsesret og åbent køb i 30 dage. Du kan bestille en returfragtseddel i vores webshop. For produkter der trykkes efter kundernes ønsker og er personlige, tilbyder vi ikke åbent køb.

 

Billeder og farvetryk
Kunden er ansvarlig for rettighederne til de billeder, som sendes ind. Vi forbeholder os ret til at afvise billeder, som af os anses som værende umoralske. Der kan være forskel på farverne på forskellige skærme og på det trykte resultat, alt afhængig af kalibreringen af din skærm. CanvasPicasso påtager sig intet ansvar for forskel på resultatet mellem skærm og faktisk tryk.

 

Garanti og reklamation
Vores produkter levereres med de garantier, som producenten eller leverandøren tilbyder os. Du kan som kunde ikke påberåbe dig yderligere produktgaranti fra CanvasPicasso. Garantien er desuden personlig, hvilket betyder at du ikke kan få et produkt repareret hos os, hvis du har købt produktet hos andre.

Du har altid ret til at pakke varerne ud og kontrollere funktion og finish.

Privatpersoner har iht. købeloven (3) års reklamationsret, uanset hvilken garantiperiode som gælder på en vare. Reklamation skal foretages inden for rimelig tid, efter at fejlen opdages. Fejl på produkter, som bemærkes, skal være opstået før eller under leveringen. Ved fejl, som opstår efter leveringen, kan CanvasPicasso ikke holdes ansvarlige, hvis fejlen opstår som følge af kundens uagtsomhed eller uforsigtig håndtering, som ikke er forenelig med produktets udformning eller tilsigtede anvendelse. Reklamation skal sendes skriftligt til CanvasPicasso via e-post:

support@canvasoicasso.com

En skriftlig reklamation skal indeholde kundenummer, ordrenummer samt årsagen til reklamationen, og hvis der er fundet produktskader, dokumentation på disse skader.

Ved godkendt reklamation erstattes kundens eventuelle returnerings- og fragtomkostninger.

 

Returnering
Du returnerer en vare gennem formular på hjemmesiden. Du finder det her. Vi sender en returlabel tilbage. Returadresse:

 

Canvaspicasso c/o Printgruppen Svenska AB

Bävervägen 9

SE-35245 Växjö

Sverige

 

Du som forbruger/køber betaler eventuelle returomkostninger, hvis du som forbruger benytter en eventuel fortrydelsesret.

CanvasPicasso betaler eventuelle omkostninger for returnering af reklamerede produkter.

 

Transport
Hvis en vare beskadiges eller bortkommer under transporten fra CanvasPicasso til kunden, skal transportøren betragtes som ansvarlig.. Hvis en vare skades eller bortkommer, hvis kunden på eget initiativ sender den tilbage, er den kunde, som er afsender, ansvarlig for varen. CanvasPicasso anbefaler derfor, at alle forsendelser pakkes omhyggeligt i originalindpakningen eller tilsvarende emballage. Returforsendelser bør sendes som sporbare forsendelser.

Hvis du som kunde opdager, at en forsendelse er synligt transportskadet, skal dette reklameres med det samme til pakkebudet. Hvis du ved udpakning opdager, at indholdet er beskadiget, skal du snarest muligt rette henvendelse til support@canvaspicasso.com.

Du som forbruger/køber betaler eventuelle returomkostninger, hvis du som forbruger benytter en eventuel fortrydelsesret.

CanvasPicasso betaler eventuelle omkostninger for returnering af reklamerede produkter.

 

Ansvar for fejl
CanvasPicasso skal i overensstemmelse med vilkårene nedenfor og med den hurtighed, som omstændighederne kræver, på egen bekostning afhjælpe fejl i produkter, som består i, at de ikke opfylder de aftalte specifikationer, eller hvad loven angiver.

CanvasPicasso ansvar omfatter ikke fejl, som er uden betydning for produktets anvendelse, og som ikke indebærer ulejlighed for kunden.

CanvasPicasso ansvar omfatter ikke:

1. fejl, som er forårsaget af, at kunden anvender produkterne med andet udstyr eller andet tilbehør på en måde, som påvirker dets funktion;
2. fejl, som er forårsaget af, at kunden foretager ændringer eller indgreb i produkterne, som ikke sker i overensstemmelse med instruktionerne fra CanvasPicasso;
3. fejl, som er forårsaget af, at kunden anvender produkterne på en anden måde end den, som fremgår af brugerdokumentationen, eller af forsømmelse fra kunden, dennes personale eller tredjepart eller af andre omstændigheder uden for CanvasPicassot's kontrol;

 

Ansvarsbegrænsning (gælder kun virksomheder)
Hvis der opstår skadeserstatningsansvar eller erstatningspligt for CanvasPicasso iht. forhåndenværende generelle vilkår, og hvis der ikke foreligger forsætlighed eller grov uagtsomhed, er ansvaret begrænset til et samlet beløb svarende til købsprisen for det eller de produkter, som erstatningsansvaret omfatter.

CanvasPicasso ansvar omfatter kun direkte tab. CanvasPicasso ansvar omfatter således ikke indirekte tab, som f.eks. tabt forretningsvirksomhed, eller skader som CanvasPicasso ikke med rette kunne forventes at have regnet med ved aftalens indgåelse, og hvis konsekvenser denne heller ikke kunne forventes at have undgået eller overvundet.

Skulle CanvasPicasso være forhindret i at levere eller alternativt foretage omlevering, hvis en sådan leveringspligt bliver urimeligt belastende som følge af arbejdskonflikt eller andre omstændigheder, som parterne ikke er herre over, f.eks. brand, krig, mobilisering eller uventede militære indkaldelser af tilsvarende proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, oprør og opløb, transportforhindringer, varemangel, brændstofmangel, samt forsinkelser af leverancer fra underleverandører eller producenter som følge af lignende omstændigheder, som beskrives i dette punkt, er CanvasPicasso fritaget fra alt ansvar undtaget reklamationer og kreditering af savnede produkter.

 

Voldgift eller tvist
CanvasPicasso europæiske og internationale standarder.

 

Virksomhed:
Printgruppen Svenska AB
Bävervägen 9
35245 Växjö
Sverige
556775-9393

Øvrige oplysninger
Vi tager forbehold for trykfejl, fejl i information, samt fejl i specifikationer, på samtlige i vores sortiment forekommende artikler og tjenester. Alle billedoplysninger på vores sider skal ses som illustrationer, og vi kan ikke garantere, at billederne gengiver varens nøjagtige udseende og beskaffenhed.

Ikrafttrædelsesdato: 2015-03-01

 

 

Følg os på Instagram og få vores eksklusive VIP Black Friday-tilbud.
20-50% rabat på alle produkter!

Plakater Galleri -50% | Plakater Studio -30%
Fødselsplakat -30% | Fotolærred -30%
Rammer -20%

Billeder mærket med "Premium Selection" er omhyggeligt udvalgt af vores designere og dekoratører og sælges i en begrænset udgave.